S�ker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Sencor WG 70

Etikett-ikon Etikett
Type Ugrasmiddel
Status Godkjent
Reg. nr. 2006.27.14
Dato sak behandlet 2006-10-13
Merknad
Avg.kl. 2
Virksomt stoff Metribuzin: 705.0 g/kg
Formulering Vanndispergerbart granulat
Normert arealdose (NAD) 30.0 g/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Miljøskadelig
* Irriterer øynene.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter.
* Kan forårsake grunnvannsforurensning.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
© 2024 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Februar 2023 (NB! Mangler flere nye plantevernmiddeletiketter)
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.