Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Stereo 312,5 EC

Etikett-ikon Etikett
Type Soppmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2018-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2008.1
Dato sak behandlet Ikke oppgitt
Merknad Tillatt solgt 2016, tillatt brukt til og med 2017
Avg.kl. 3
Virksomt stoff Propikonazol: 62.5 g/L
Cyprodinil: 250.0 g/L
Formulering Emulsjonskonsentrat
Normert arealdose (NAD) 150.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Irriterer øynene.
* Irriterer luftveiene.
* Irriterer huden.
* Inneholder .[navn på allergifremkallende stoff]. Kan gi en allergisk reaksjon.
* Mulig fare for fosterskade.
* Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør SYNGENTA NORDICS AS NUF
© 2019 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2018
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.