S�ker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Ariane S

Etikett-ikon Etikett
Type Ugrasmiddel
Status Godkjent
Reg. nr. 2006.37.17
Dato sak behandlet 2006-11-08
Merknad Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Avg.kl. 3
Virksomt stoff MCPA: 200.0 g/L
Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/L
Klopyralid: 20.0 g/L
Formulering Emulsjonskonsentrat
Normert arealdose (NAD) 300.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Irriterer øynene.
* Irriterer luftveiene.
* Kan gi allergi ved hudkontakt.
* Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
* Kan forårsake grunnvannsforurensning.
* Giftig for meitemark.
* Giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
© 2024 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Februar 2023 (NB! Mangler flere nye plantevernmiddeletiketter)
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.