Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Sereno WG

Etikett Ikke oppgitt
Type Soppmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2022-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2010.19
Dato sak behandlet 2010-01-20
Merknad Godkjenttil 14.02.2019, deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt til t.o.m 14.05.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 14.11.2019.
Avg.kl. 2
Virksomt stoff Mankozeb: 500.0 g/kg
Fenamidon: 100.0 g/kg
Formulering Vanndispergerbart granulat
Normert arealdose (NAD) 125.0 g/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Irriterer øynene.
* Mulig fare for fosterskade.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
* Kan forårsake grunnvannsforurensning.
* Giftig for meitemark.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør BAYER AS - BAYERCROPSCIENCE
© 2020 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2019
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.