Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Prestige FS 370

Etikett-ikon Etikett
Type Beisemiddel sopp/skadedyr
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2021-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2008.71.14
Dato sak behandlet 2008-06-13
Merknad Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.
Avg.kl. 1
Virksomt stoff imidakloprid: 120.0 g/L
pencycuron: 250.0 g/L
Formulering Flytende konsentrat til beising
Normert arealdose (NAD) 150.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Farlig ved svelging.
* Kan gi allergi ved hudkontakt.
* Giftig for meitemark.
* Giftig for bier og andre insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
© 2019 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2018
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.