S�ker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Puma Extra

Etikett-ikon Etikett
Type Ugrasmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2006-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2001.39
Dato sak behandlet 2001-03-26
Merknad
Avg.kl.
Virksomt stoff fenoksaprop-P-etyl: 69.0 g/L
mefenpyr-dietyl: 75.0 g/L
Formulering Olje i vann emulsjon
Normert arealdose (NAD) Ikke oppgitt
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Inneholder .[navn på allergifremkallende stoff]. Kan gi en allergisk reaksjon.
* Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter.
* Giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør AGROVEKST AS
© 2023 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Februar 2023 (NB! Mangler flere nye plantevernmiddeletiketter)
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.