Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Boxer

Etikett Ikke oppgitt
Type Ugrasmiddel
Status Godkjent
Reg. nr. 2013.29.17
Dato sak behandlet 2013-12-19
Merknad Oppdatert med avdriftsreduksjon.
Avg.kl. 3
Virksomt stoff Prosulfokarb: 800.0 g/L
Formulering Emulsjonskonsentrat
Normert arealdose (NAD) 500.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Miljøskadelig
* Irriterer huden.
* Kan gi allergi ved hudkontakt.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør SYNGENTA NORDICS AS NUF
© 2021 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Desember 2020
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.