Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Pistol

Etikett-ikon Etikett
Type Ugrasmiddel
Status Godkjent
Reg. nr. 2012.28.18
Dato sak behandlet 2018-12-20
Merknad Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent.
Avg.kl. 3
Virksomt stoff Diflufenikan: 40.0 g/L
Glyfosat: 250.0 g/L
Formulering Suspensjonkonsentrat
Normert arealdose (NAD) 310.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Ingen helsefaremerking
* Miljøskadelig
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
© 2021 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Desember 2020
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.