Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Bumper 25 EC

Etikett-ikon Etikett
Type Soppmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2022-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2009.85.17
Dato sak behandlet 2009-05-26
Merknad Godkjenning går ut 19.06.2019 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 19.12.2019; disponering, lagring og bruk av eksisterende lagre er tillatt t.o.m. 19.03.2020.
Avg.kl. 3
Virksomt stoff Propikonazol: 250.0 g/L
Formulering Emulsjonskonsentrat
Normert arealdose (NAD) 50.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Miljøskadelig
* Inneholder .[navn på allergifremkallende stoff]. Kan gi en allergisk reaksjon.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
© 2020 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2019
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.