Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Roundup Metro

Etikett Ikke oppgitt
Type Ugrasmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2019-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2010.32
Dato sak behandlet 2010-10-05
Merknad
Avg.kl. 1
Virksomt stoff Glyfosat: 360.0 g/L
Formulering Løselig konsentrat
Normert arealdose (NAD) 400.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Irriterende
* Miljøskadelig
* Irritererhuden.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør MONSANTO CROP SCIENCES NORWAY AS
© 2018 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Generell oppdatering pågår: Mars 2016
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.