Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Milbeknock

Etikett-ikon Etikett
Type Skadedyrmiddel
Status Godkjent
Reg. nr. 2012.7.18
Dato sak behandlet 2018-11-01
Merknad Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Avg.kl. 3
Virksomt stoff milbemektin: 9.3 g/L
Formulering Emulsjonskonsentrat
Normert arealdose (NAD) 250.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Biesymbol
* Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.
* Giftig for meitemark.
* Giftig for bier og andre insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør PROFILERING AS
© 2019 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2018
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.