Søker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat

Acanto 250 SC

Etikett-ikon Etikett
Type Soppmiddel
Status Trukket av Mattilsynet, tillatt brukt til dato: 2020-01-01 (Overstyres av merknad)
Reg. nr. 2009.89.14
Dato sak behandlet 2009-06-03
Merknad Siste dag for salg 30.05.18, siste dag for besittelse og bruk 30.11.2018
Avg.kl. 3
Virksomt stoff pikoksystrobin: 250.0 g/L
Formulering Suspensjonkonsentrat
Normert arealdose (NAD) 100.0 mL/da
Hobbypreparat Nei
Klar til bruk Nei
Tillatt i økologisk landbruk Nei
Merknader ifbm. økologisk landbruk
Faremerking * Helseskadelig
* Miljøskadelig
* Farlig ved innånding.
* Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.
* Kan forårsake grunnvannsforurensning.
* Giftig for meitemark.
* Giftig for insekter.
* Meget giftig for vannlevende organismer.
* Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
Importør DUPONT NORGE AS
© 2018 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: September 2018
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.