S�ker. Vennligst vent...
Skjul søkefelt KULTUR SKADEGJØRER PREPARAT
Crop icon
Pest icon
Preparation icon
Vis søkefelt
Fritekstsøk Kun nytteorganismer Kun hobbypreparat
Søkekriterier
Kultur: Alle
Skadegjører: Ugras
Preparat: Alle
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff)    Etikett-ikon = etikett Merknader
Frøugras Før oppspiring av skudd Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Under bladene etter høsting Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Balderbrå
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Byhøymole
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Einstape
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når bladene er fullt utviklet, ca 20. juni Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonSkader engsvingel. Gir forbigående veksthemming i kløver. Tilsettes klebemiddel
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding, og gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
En- og tofrøbladet ugras BBCH 30-90 Flurostar 200 (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Engsoleie
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonTilsettes klebemiddel.
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Duplosan Super (mekoprop-P, MCPA, Diklorprop-P) Etikett-ikonTil bruk i grasmark uten kløver. Dosen avhenger av ugrasart. Se etikett
Gjetertaske
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Groblad
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Hundekjeks
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset har store bladrosetter om våren Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Hundekjeks, stornesle, marikåpe, landøyda, dikesvineblom, ryllik Når ugraset er 20-25 cm høyt, eller har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Kløver kan skades
Duplosan Super (mekoprop-P, MCPA, Diklorprop-P) Etikett-ikonTil bruk i grasmark uten kløver.
Høymole
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonSkader engsvingel. Gir forbigående veksthemming i kløver. Tilsettes klebemiddel
Banvel (Dikamba) Etikett-ikonGod virkning også mot flere andre ugras. Skader kløver sterkt
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl, Fluroksypyr) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl, Fluroksypyr) Etikett-ikon
Virker også mot andre syrearter, groblad, løvetann, maurearter og stornesle
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
God virkning også mot flere andre ugras. Kløver skades
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Krypsoleie
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonTilsettes klebemiddel
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Duplosan Super (mekoprop-P, MCPA, Diklorprop-P) Etikett-ikonTil bruk i grasmark uten kløver. Dosen avhenger av ugrasart. Se etikett
Lauvkratt inkl. bringebær, geitrams, sneller, vikker På grønt bladverk Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
I etablert eng er siste behandling i august
Marikåpe
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når det er store rosetter og/eller ca. 15-20 cm høye blomsterstengler, seinest 14 dager før slått/beiting. BBCH 20-45. Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Mjødurt
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Duplosan Super (mekoprop-P, MCPA, Diklorprop-P) Etikett-ikonTil bruk i grasmark uten kløver. Dosen avhenger av ugrasart. Se etikett
Myrtistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før bergnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Raudtvitann
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Rome
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Ryllik
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset er i god vekst Banvel (Dikamba) Etikett-ikon
Skvallerkål
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Stornesle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Tofrøblada flerårige ugras Store bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren eller etter slått/avbeiting Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Engsoleie, krypsoleie, groblad, mjødurt og åkertistel
Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Engsyre, småsyre, løvetann, følblom, sjuskjære, tistel-arter, tyrihjelm, lyssiv, tveskjeggveronika. Preparatet kan tilsettes 200-300 ml av et mekoprop-p-preparat på arter som er vanskelige å bekjempe
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset er i god vekst Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Sprøyt på velutviklet bladverk fram til blomstring. Mot urteaktige ugrasarter, f.eks. geiterams, stornesle, snelle- og vikkearter.
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonSkader engsvingel. Gir forbigående veksthemming i kløver
+ Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Banvel (Dikamba) Etikett-ikonSkader kløver sterkt
+ Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Når ugraset er i god vekst Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Skal ikke brukes i eng til slått. God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Skal ikke brukes i eng til slått. God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Tunbalderbrå
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonMeget god virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Vassarve
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før beregnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset er i god vekst Banvel (Dikamba) Etikett-ikonKløver skades sterkt
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Før 1. slått: Sprøyt 7 dager før 1. slått eller sprøyt på store rosetter minst 3 uker før bergnet høstetid. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Eng - i håa: Sprøyt når ugraset er kommet i vekst og har dannet rosetter (minst 4-8 blad) etter 1. eller 2. slått, eller 7 dager før slått/beiting. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Beite: Sprøyt på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonTilfredsstillende virkning. Forbigående veksthemming i gras og kløver. DP-klebemiddel må tilsettes.
Når ugraset har store bladrosetter og synlige blomsterknopper Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Duplosan Super (mekoprop-P, MCPA, Diklorprop-P) Etikett-ikonTil bruk i grasmark uten kløver. Dosen avhenger av ugrasart. Se etikett
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada flerårige ugras Ugraset har store bladrosetter om våren eller etter slått/avbeiting Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Tankblanding med 300 ml av preparatet + 200-300 ml MCPA / daa kan også brukes. Se etikett for ugrasarter. Kløver og andre tofrøblada kulturer skades
Tofrøblada frø- og rotugras Se etikett Primus 250 WG (Florasulam) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Frøugras (tofrøblada og tunrapp) På oppspirt ugras 3-4 uker etter planting, evt. delt dose med siste sprøyting 2-3 uker senere. Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Grasartene 3-5 blad og ev. etter siste høsting Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot andre grasugras: 300-500 ml/daa. Mot kveke etter siste høsting: 600 ml.
Om våren når ugraset er i vekst fram til 3-4 dager før begynnende bærblomstring, og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
I mai-juni mot kveke i etablert felt Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Frøugras På fuktig jord tidlig om våren eller seinhøstes Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Dosen kan deles med 40 ml om høsten og 60 ml om våren
Tofrøblada frøugras Før ugraset spirer om våren, ev. etter avhøsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Dosen kan deles slik at noe kan tilføres etter høsting
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Frøugras (tofrøblada og tunrapp) På oppspirt ugras 3-4 uker etter planting, evt. delt dose med siste del 2-3 uker senere Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonSvak virkning mot tunrapp
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras Stubbåker, 3-4 uker etter tresking Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonBest virkning når ugraset er i god vekst
Credit Xtreme (Glyfosat) Etikett-ikon
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Når ugraset har spirt og kornet har 2-4 varige blad Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikonVirker mot mange tofrøblada ugrasarter og grasugrasene markrapp og tunrapp
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Hussar
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikon
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Kornplantene 4-5 blad Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser. For detaljert anbefaling av dose etc. se
Fra busking til flaggbladet er synlig Axial (Pinoksaden) Etikett-ikonHar også effekt på raigras og hirser. Må ikke brukes i havre
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
I moden byggåker, 7-10 dager før høsting Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonKun til bruk i bygg
Credit Xtreme (Glyfosat) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Om våren så snart ugraset har spirt og kulturen har 2-4 varige blad, og før ugraset har mer enn 4 varige blad. Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når ugraset er i god vekst (se også etikett for det enkelte middel) Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonMeget god effekt mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull og åkersennep. Effekten er god mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindelslirekne og åkerminneblom.
Banvel (Dikamba) Etikett-ikonBlanding: se etikett
Primus (Florasulam) Etikett-ikonFor detaljert anbefaling av dose etc. se VIPS-ugras
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Sprøyt på oppspirt ugras på våren. Tidligste behandling i vekststadium BBCH 30.Tomahawk 200 EC skader kløver og andre belgvekster.
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Når kornet har 1-3 blad
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
For detaljert anbefaling av dose etc. se
I vårbygg: fra 2- bladstadiet fram til strekning (BBCH 12-30) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Vårsprøyting (se etikett) Legacy 500 SC (Diflufenikan) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. åkerstemorsblom, gjetertaske og veronika-arter
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Mustang Forte (Aminopyralid, 2,4-D-EHE, 2,4-D, Florasulam) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. klengemaure, balderbrå, vassarve, gjetertaske, spillfrø fra oljevekster, åkersennep og åkertistel.
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad og annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Sprøyting opptill 4 ganger i løpet av en 4-ukers periode, fra bønnene er på frøbladstadiet Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikonBehandling med delt dose
Bønneplante 2 trekopla blad Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikonEn sprøyting
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Senest 5 dager før kulturen spirer på uspirt eller oppspirt ugras Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonMaks en behandling
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada og tofrøblada ugras På forsommeren når ugraset er 15-20 cm høyt og ved nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSjermet sprøyting
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Om våren når tunrappen er i vekst og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skjermet sprøyting. Kan blandes med et mecoprop-p-preparat
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Skjermet flekksprøyting. Kan blandes med MCPA-preparat
Tofrøblada frøugras På fuktig jord om våren, eventuelt etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) I ert må behandling skje før 2-node stadiet. Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot kveke, tunrapp, floghavre og andre grasarter.
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Grasartene 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikon
Når kveka har 3-5 blad og annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når erteplantene er 5-8 cm høye (4 nodier) Fenix (Aklonifen) Etikett-ikon
+ Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikon
Sprøyt senest 3 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Grasartene 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikon
I ert må behandling skje før 2-node stadiet Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot kveke, tunrapp, floghavre og andre grasarter.
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Når kveka har 3-5 blad og annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når erteplantene er 5-8 cm høye (4 nodier) Fenix (Aklonifen) Etikett-ikon
+ Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikon
Sprøyt senest 3 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Når ugraset har 2-4 varige blad (eks. på blandinger) Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
+ Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Tilsettes klebemiddel
Når ugraset har 2-4 varige blad Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonGod virkning mot flere tofrøbladete ugrasarter, men har et relativt smalt virkningsspekter (se etikett)
Primus (Florasulam) Etikett-ikonDårlig virkning på tungras og åkerstemorsblom. God virkning på bl.a. klengemaure
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Dårlig virkning på jordrøyk og åkerstemorsblom. God virkning på bl.a. klengemaure (se etikett)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Kløverplantene fullt utviklet spadeblad til to trekobla blad. På smått ugras når kornet har 2-4 blad Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Meldestokk, korsblomstra ugras. Noe virkning mot då-arter
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada flerårige ugras Store bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren eller etter slått/avbeiting Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Engsyre, småsyre, løvetann, følblom, sjuskjære, tistel-arter, tyrihjelm, lyssiv, tveskjeggveronika. Preparatet kan tilsettes 200-300 ml av et mekoprop-p-preparat på arter som er vanskelige å bekjempe
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og rotugras Se etikett Primus 250 WG (Florasulam) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Spesielt god virkning mot stor balderbrå
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Spesielt god virkning mot stor balderbrå
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Tunrapp, knereverumpe Om høsten etter tresking Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Kveke og andre grasarter Grasugras 3-5 blad Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Om våren når ugraset har spirt og kløveren er ca 5 cm Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikonOm nødvendig kan behandlingen gjentas etter 2-3 uker.
Kveke og andre grasarter Grasugras 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonKun til bruk i rødkløver
Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Når kveka har 3-5 blad eller når spillkorn/floghavre har 2-5 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Kveke og andre grasarter Når kveka har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikon
Når kveka har 3-5 blad eller når spillkorn/floghavre har 2-5 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tunrapp, knereverumpe Om høsten etter tresking Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Balderbrå
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Om våren når timoteien er ca 10 cm Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikon
Omsprøyting 2-3 uker etter 1. sprøyting Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikon
Frøugras Om våren når timoteien er ca 10 cm + ev. ved gjenvekst 2-3 uker senere Basagran SG (Bentazon) Etikett-ikonBehandlingen kan om nødvendig gjentas
Frøugras og rotugras Om våren når veksten er kommet godt i gang og graset er ca. 10 cm høyt Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Spesielt god virkning mot stor balderbrå
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når ugraset er på frøbladstadiet Betanal SE (fenmedifam) Etikett-ikon1-3 sprøytinger
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras BBCH 13 - 16 Flurostar 200 (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har 2-6 blad og innen fôrmaisen har 6 blad Titus (Rimsulfuron)
Når ugraset har 2-3 blad Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding, og gir større og raskere opptak av Maister
MaisTer (Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron) Etikett-ikonBrukes sammen med spesialoljen Mero
Tofrøblada frøugras Sprøyting fram til kulturen dekker ugraset Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Engangsbehandling. Titus (Rimsulfuron)Om tankblanding med Harmony: se etikett
Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonBest ugras-kontroll oppnås ved delt behandling. DP-klebemiddel må tilsettes. NB! Ingen behandling må gjøres i fôrmais etter maisens 6-bladstadie.
Delt behandling: se etikett Titus (Rimsulfuron)Om ugrasarter: se etikett
Harmony 50 SX (tifensulfuron-metyl) Etikett-ikonBest ugras-kontroll oppnås ved delt behandling. For best og bredest effekt anbefales en tankblanding med Titus WSB i begge behandlingene. DP-klebemiddel må tilsettes. NB! Ingen behandling må gjøres i fôrmais etter maisens 6-bladstadie.
Når maisplantene har 3-6 varige blad (BBCH 13-16) Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Når maisplantene har 3-6 varige blad (BBCH 13-16) og frøugraset har 2-4 blader (se etikett) Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding, og gir større og raskere opptak av Maister
MaisTer (Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron) Etikett-ikonBrukes sammen med spesialoljen Mero
Tofrøblada rotugras Engangsbehandling eller delt behandling Titus (Rimsulfuron)Se etikett om engangsbehandling eller delt behandling
Når maisen har 3-6 blader Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Når maisplantene har 3-6 varige blad (BBCH 13-16) og rotugraset er på rosettstadiet (se etikett) Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonTillatt brukt i fôrraps og fôrmargkål. Ingen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta evt. mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Tofrøblada frø- og rotugras Etter at kulturen har utviklet minst 4 varige blad Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonOm ugrasarter: se etikett
Når ugraset er i god vekst, og kulturen har utviklet 2-6 blad (BBCH 12-16) Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Når ugraset er i god vekst, og kulturen har utviklet 2-6 blad (BBCH 12-16) Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Kveke, storkvein, takrør og andre grasarter Se etikett Roundup Flick (Glyfosat, Glyfosat-kaliumsalt) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras Fra grasplantene har 3 blad og fram til 1. nodiet er synlig. Flurostar 200 (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Når ugraset har 2-4 varige blad (eks. blanding) Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
+ Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Tilsettes klebemiddel
Tofrøblada frøugras Kulturgraset minimum 2 blad og ugras 2-4 varige blad og kornet 3-4 blad Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Har også virkning mot noen rotugras
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Gras: fullt framspirt med minst 2 blad. Gras+kløver: kløver med 1 trekopla blad Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Gjenlegg med gras eller gras+kløver til fôr. Også korn med fangvekster av gras.
Når ugraset har 2-4 varige blad (eks. blanding) Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
+ Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Tilsettes klebemiddel
Fra ugraset er på frøbladstadiet og til 2-4 varige blad (se etiketter) Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
Primus (Florasulam) Etikett-ikonDårlig virkning på tungras og åkerstemorsblom. God virkning på bl.a. klengemaure
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikonTilsett DP-klebemiddel (se etikett)
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Dårlig virkning på jordrøyk, tungras og åkerstemorsblom. God virkning på bl.a. klengemaure
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Kulturgraset minimum 2 blad og ugras 2-4 varige blad og kornet 3-4 blad Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Har også virkning mot noen rotugras
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Kløver på spadebladstadiet - 1-2 trekopla blad Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
+ Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Kløverbladene fullt utviklet spadeblad til to trekobla blad. På smått ugras når kornet har 2-4 blad Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Meldestokk, korsblomstra ugras. Noe virkning mot då-arter
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Kløver på spadebladstadiet - 1-2 trekopla blad Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
+ Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Meldestokk og korsblomstra ugras Fra kløverplantene har spadeblad til de har to trekopla blad Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Kløver på spadebladstadiet til 1-2 trekopla blad Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Gir forbigående veksthemming i rødkløveren
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Gir forbigående veksthemming i rødkløveren
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
+ Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Meldestokk og korsblomstra ugras Fra kløverplantene har spadeblad til de har to trekopla blad Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Løvkratt og flerårige ugras Fra ca. 1. august (etter avsluttet strekningsvekst) i etablerte foryngelsesfelt. Sprøyt tidligere i felt uten foryngelse. Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSprøyt ikke årets plantinger
Løvtrær Stammebehandling - mot nyvekst, unngå sevjetid og kulde Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Stubbebehandling: Innen få timer etter felling, unngå sevjetida Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada flerårige ugras Store bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren eller etter endt slått/avbeiting Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Engsoleie, krypsoleie, groblad, mjødurt og åkertistel
Tofrøblada frø- og rotugras BBCH 30-90 Flurostar 200 (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og rotugras Etablert grasdekke: Grasdekket skal ikke klippes senere enn 3 dager før behandling og tidligst 3 dager etter behandling. Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Behandlet gras bør ikke brukes til kompost, og skal ikke benyttes til fôr.
Nyetablert grasareal: Behandling tidligst to måneder etter såing, og tidligst på grasets 5 bladstadie, og minst 5 dager etter klipping. Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Behandlet gras bør ikke brukes til kompost, og skal ikke benyttes til fôr.
Før etablering /tilsåing: På grønt bladverk Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikon
Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Når ugraset er i god vekst Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Til bruk i etablert plen i grøntanlegg.
Etablert grasdekke: Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonVirker mot høymole, soleie og noen andre tofrøblada ugrasarter samt mot einstape i grasmark. Skal tilsettes klebemiddel. 1 behandling pr år.
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras BBCH 20-45 Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Etter høsting av frøeng av rai gras, rødsvingel og engrapp Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Når ugraset er i god vekst om våren, og kulturgraset er ca. 10 cm høyt (BBCH 20-45) Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Om våren ved BBCH 20-32 (se etikett) Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Høymole, vassarve, maurearter BBCH 20-45 Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Når plantene er i god vekst Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når ugraset har 3-5 blad + ev. ny sprøyting ved gjenvekst. Når ettårige grasarter har 2-4 blad Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Spesialmiddel mot tunrapp. Mot kveke, se etikett om evt. delt behandling
Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIAndre sprøyting på eventuell gjenvekst av kveke ca 1 mnd etter første sprøyting. Ingen virkning mot tunrapp
Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikonSelect+Renol: Spesialmiddel mot tunrapp. Mot kveke, se etikett om evt. delt behandling
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta evt. mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Frøugras Rett etter såing Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonUnder plast og fiberduk
Før gulrota spirier Fenix (Aklonifen) Etikett-ikon Maks dose 175 ml Fenix/daa
Fra før spiring til gulrota har 2-3 varige blad Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonVed flere sprøytinger er samlet dose maks 175 ml Fenix/daa fordelt på maks 3 behandlinger
Fenix (Aklonifen) Etikett-ikon
+ Sencor WG 70 (Metribuzin) Etikett-ikonNår det er mye balderbrå, då og åkersvineblom
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Behandling når kveka har minst 3 blad. . Ved sen behandling (nærmere 5 blad), eller tørkestress velges høyeste dose Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Spesialmiddel mot tunrapp. Mot kveke, se etikett om evt. delt behandling
Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Sprøyt seinest 3 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonGulrot under plast: rett etter såing
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Før ugraset spirer om våren, ev. etter avhøsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Buskene skal være rotfaste. Dosen kan deles slik at noe kan tilføres etter høsting
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras I vekstsesongen Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSkjermet sprøyting. Sprøytevæsken må ikke ikke treffe blad eller grønn bark
Flerårige ugras Før ny produksjon (for totalbekjempelse) Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Før oppspiring av ugraset Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Fullgod virkning forutsetter fuktig jord. Svak ugrasvirkning på jord med høyt humusinnhold
I løv-/bartrær og busker like før knoppene bryter, og når ugraset er i god vekst Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding, og gir større og raskere opptak av Maister
MaisTer (Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron) Etikett-ikonKun tillatt i vanlig buskfuru, bøk, eik, nobilis, nordmannsgran, svartor, gran, sargenteple, spirea og syrin. Tilsett spesialoljen Mero.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras Stubbåker, 3-4 uker etter tresking Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Mot ungt ugras i god vekst (se etikett) Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Tofrøblada frøugras Når ugraset er i god vekst (se også etikett for det enkelte middel) Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonMeget god effekt mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull og åkersennep. Effekten er god mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindelslirekne og åkerminneblom.
Primus (Florasulam) Etikett-ikonFor detaljert anbefaling av dose etc. se VIPS-ugras
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Når kornet har 1-3 blad
Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Gratil 75 WG
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
For detaljert anbefaling av dose etc. se
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Mustang Forte (Aminopyralid, 2,4-D-EHE, 2,4-D, Florasulam) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. klengemaure, balderbrå, vassarve, gjetertaske, spillfrø fra oljevekster, åkersennep og åkertistel.
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og rotugras Når frøugraset har 2-4 blad og rotugraset er på rosettstadiet Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Spesialmiddel mot ugras i korgplantefamilien: Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Tofrøblada frøugras Like etter utplanting av kulturen Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonPå fuktig jord
Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta evt. mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Frøugras (tofrøblada og tunrapp) 3-4 uker etter planting, når ugraset spirer + 2-3 uker senere Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonSvak virkning mot tunrapp
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
I moden byggåker uten gjenlegg Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonI moden byggåker uten gjenlegg/ fangvekst (ikke i åker til såkorn)
Fra busking til stråstrekking av kornet (BBCH 20-30) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren (se etikett) Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
+ Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero gir større og raskere opptak av Hussar
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tunrapp, knereverumpe Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikonVirker mot tunrapp og knereverumpe. Også noe virkning mot markrapp.
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer. Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonOm høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning. Dersom en er seint ute, kan det også gå å jordarbeide 1 uke etter sprøyting. Om våren - under gode vekstforhold - er det tilstrekkelig med 3 - 4 dager
Om våren når ugraset har begynt å vokse og fram til det har maks 4 varige blad Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonKlebemiddel til ugras- og vekstregulerende midler
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Attribut SG 70 (Propoksykarbazon-natrium) Etikett-ikonSKAL alltid benyttes i blanding med Hussar OD eller Sekator OD for å sikre selektivitet, og samtidig øke virkningsspekteret
Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding med f.eks. Hussar eller Sekator for å øke opptaket av plantevernmidlene
Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikonTilsett klebemiddel Renol eller Mero
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når kornplantene har 2 blad og fram til ferdig busking Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser
Fra busking til flaggbladet er synlig Axial (Pinoksaden) Etikett-ikonHar også effekt på raigras og hirser.
Tofrøblada frø- og rotugras Om våren når ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2-bladstadium) og før ugraset har mer enn 4 varige blad. Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Om våren når ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2-bladstadium) og før ugraset har mer enn 4 varige blad (se etikett). Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding med f.eks. Hussar eller Gratil for å øke opptaket av plantevernmidlene
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikonTilsett klebemiddel Renol eller Mero
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Kan brukes med god virkning, senest inntil kornets flaggblad blir synlig (stadie 37)
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Fra busking til stråstrekking av kornet (BBCH 20-29) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Vårsprøyting (se BBCH-verdi på etikett) Legacy 500 SC (Diflufenikan) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. åkerstemorsblom, gjetertaske og veronika-arter
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. gjetertaske, åkersennep, pengeurt, kornblom og åkertistel
Mustang Forte (Aminopyralid, 2,4-D-EHE, 2,4-D, Florasulam) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. gjetertaske, åkersennep, pengeurt, kornblom og åkertistel
Om våren når kornet og ugraset er i god vekst (se etikett) Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Tunrapp, knereverumpe Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Om våren når ugraset har begynt å vokse og fram til det har maks 4 varige blad Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonKlebemiddel til ugras- og vekstregulerende midler
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Hussar Plus OD (Jodsulfuron-metyl natrium, Mesosulfuron-metyl) Etikett-ikonTilsett klebemiddel Renol eller Mero
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når kornplantene har 2 blad og fram til ferdig busking Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser
Tofrøblada frøugras Ved begynnende vekst tidlig om våren (se etikett) Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
Legacy 500 SC (Diflufenikan) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. åkerstemorsblom, gjetertaske og veronika-arter
Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Mustang Forte (Aminopyralid, 2,4-D-EHE, 2,4-D, Florasulam) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. klengemaure, balderbrå, vassarve, gjetertaske, spillfrø fra oljevekster, åkersennep og åkertistel.
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
All vegetasjon Når ettårig ugras har spirt og rotugras er 15-20 cm høyt Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikon
Enkeltoppsalg av lauvkratt Hele året Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonTil Stubbe-/stammebehandling. Unngå sevjetida ved stubbebehandling
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Mot tunrapp m.fl., 3-5 bladstadiet om våren Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Se etikett om dose i produksjonsfelt, i etableringsåret m.v.
Når kveka har 3-5 blad, før jordbærplantene blomstrer og ev. ved gjenvekst etter avhøsting Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad og etter siste høsting Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Frøugras Nyplantede felt: På fuktig, ugrasfri jord, tidligst en uke etter planting. Etablerte felt: Om våren før ugraset spirer + ev. etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Dosen kan deles slik at noe tilføres om høsten
Nyplantede felt: Når jordbærplantene har rotfestet seg og ugraset maksimalt har 2 varige blad + ev. 2-3 uker senere Etablerte felt: Når ugraset har 1-2 varige blad + ev. etter høsting Goltix (metamitron) Etikett-ikonOm dose, sorter og jordart: se etikett
Når ugraset er på frøbladstadiet Betanal SE (fenmedifam) Etikett-ikon1-3 behandlinger. Jordbær som høstes, kan sprøytes før blomstring og etter høsting
Utløpere av jordbær Minst 4 uker før høsting eller månedsskiftet august/september Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonFølg bruksanvisningen til det aktuelle plantevernmidlet
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras Før skuddskyting om våren Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Etter avsluttet strekningsvekst Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Like før knoppene bryter om våren, og når ugraset er i god vekst MaisTer (Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron) Etikett-ikonKun tillatt i felt med nordmannsedelgran, mot tofrøblada ugras og bladugras (se etikett)
Flerårige ugras Før ny produksjon (for totalbekjempelse) Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad + evt. ny sprøyting ved gjenvekst. Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonAndre sprøyting på eventuell gjenvekst av kveke ca 1 mnd etter første sprøyting. Ingen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Frøugras Etter setting, før ugraset spirer Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonSamlet maks dose er 175 ml Fenix/daa fordelt på maks 3 behandlinger
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Behandling når kveka har minst 3 blad. . Ved sen behandling (nærmere 5 blad), eller tørkestress velges høyeste dose Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Sådde løkvekster skal ha minimum 1 fullt utviklet blad før behandling
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når såløk fra 1,5-2 bladstadiet, stikkløk må være rotfast. Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonBehandlingen kan gjentas ved ny ugrasspiring
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Når ugraset er i god vekst Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Ved utplanting på friland. Seinest 7 dager etter utplanting Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonPå fuktig jord
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Kveke og andre grasarter Se etikett Roundup PowerMax (Glyfosat, Glyfosat, monoammoniumsalt) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Når ugraset er i god vekst Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras Se etikettt Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Se etikett Primus 250 WG (Florasulam) Etikett-ikon
Tofrøblada rotugras Ugraset har store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Kornåkre kan skades etter bruk av preparatet. Viktigste arter: Åkertistel og åkerdylle
Kløverplantene fullt utviklet spadeblad til to trekobla blad. På smått ugras når kornet har 2-4 blad. Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Viktigste arter: Meldestokk, korsblomstra ugras. Noe virkning mot då-arter
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras og rotugras Når ugraset er i god vekst Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
Tofrøblada flerårige ugras Ugraset har store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Kornåkre kan skades etter bruk av preparatet. For ugrasarter preparatet virker mot: se etikett
Tofrøblada frøugras Høsthvete: når veksten starter om våren. Vårkorn: når kornet har 2-3 blad Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
For ugrasarter preparatet virker mot: se etikett. Bekjemper bl.a. SU-resistent vassarve og stivdylle
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
All vegetasjon Når ettårig ugras har spirt og rotugras er 15-20 cm høyt Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikon
Enkeltoppsalg av lauvkratt Hele året Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonTil Stubbe-/stammebehandling. Unngå sevjetida ved stubbebehandling
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad. Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta evt. mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Frøugras (tofrøblada og tunrapp) Sprøyt umiddelbart, senest 2 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonStripesprøyting kan med fordel anvendes
Tofrøblada frø- og rotugras Når frøugraset har 2-4 blad og rotugraset er på rosettstadiet Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Spesialmiddel mot ugras i korgplantefamilien: Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Tofrøblada frøugras Sprøyt umiddelbart, seinest 2 dager etter såing. Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonMidlertidig lysfarging av kulturens blad kan forekomme. Ved mye nedbør kan Centium gi skade. Det samme kan være tilfelle ved bruk på lette jordarter. Stripesprøyting kan med fordel anvendes.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras Når ugraset er i god vekst Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasugraset har 3-5 blad. Må skje før begynnende blomstring Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre og andre grasugras
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Når kveka har minst 3 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Før ugraset spirer tidlig om våren eller straks etter luking Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Til bruk i de fleste rotede busker og trær
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
All vegetasjon Se etikett Gallup Super 360 (Glyfosat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
All vegetasjon Se etikett Gallup Super 360 (Glyfosat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Før ugraset spirer tidlig om våren eller straks etter luking Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Til bruk i de fleste rotede busker og trær
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras 5 dager før oppspiring av persillen Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonMaks en behandling
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad + evt. ny sprøyting ved gjenvekst. Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Tofrøblada frøugras Seinest 3 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonPå fuktig jord
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada og tofrøblada ugras På forsommeren når ugraset er 15-20 cm høyt og ved nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Om våren når tunrappen er i vekst og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skjermet sprøyting. Kan blandes med et mecoprop-p-preparat
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Skjermet flekksprøyting. Kan blandes med et MCPA-preparat
Tofrøblada frøugras På fuktig jord om våren, ev. etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Grasartene 3-5 blad Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre m.fl, på 3-5 bladstadiet
Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot kveke, floghavre og andre grasarter. Begrenset virkning mot tunrapp.
Når kveka har 3-5 blad og annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Frøugras På oppspirt ugras, like før oppspiring av potetene Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonBrukes i tankblanding med Sencor (10-20 g/daa), Afalon (40-80 ml/daa), Titus (3 g/daa) eller Finale (200 ml/daa)
Sencor WG 70 (Metribuzin) Etikett-ikonMulig å sprøyte fram til potetspirene er 5 cm høye. Brukes helst i kombinasjon med andre preparat
Sprøyting to ganger: Ugraset på frøbladstadiet til to varige blad + 7-10 dager senere Titus (Rimsulfuron)Potetene tåler sprøyting etter oppspiring. Bør ikke være mye meldestokk, tungras og vindeslirekne
Sencor WG 70 (Metribuzin) Etikett-ikon
+ Titus (Rimsulfuron)Potetene tåler Titus WSB/25DF etter oppspiring
Frøugras og rotugras Sprøyting to ganger: Frøugraset på frøbladstadiet til to varige blad + 2-3 uker senere Titus (Rimsulfuron)Potetene tåler sprøyting etter oppspiring
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Behandling når kveka har minst 3 blad. . Ved sen behandling (nærmere 5 blad), eller tørkestress velges høyeste dose Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Sådde løkvekster skal ha minimum 1 fullt utviklet blad før behandling
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Sprøyt senest 3 dager etter setting Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikon
Sprøyt etter setting før potetene spirer frem Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikonVirker mot svartsøtvier, klengemaure og tunrapp
Sprøyt når maks 10 % av potetene har spirt frem Spotlight Plus (Karfentrazon-etyl) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Frøugras Like etter setting før legging av plast eller fiberduk Fenix (Aklonifen) Etikett-ikonBrukes i kombinasjon med Afalon (70 ml/daa)
Sencor WG 70 (Metribuzin) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot kveke. Andre sprøyting på eventuell gjenvekst av kveke ca 1 mnd etter første sprøyting. Virker ikke mot tunrapp.
Frøugras Like etter såing/setting Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Kveke
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Behandling når kveka har minst 3 blad. . Ved sen behandling (nærmere 5 blad), eller tørkestress velges høyeste dose Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Sådde løkvekster skal ha minimum 1 fullt utviklet blad før behandling
+ Renol (Penetreringsolje) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada og tofrøblada ugras På forsommeren når ugraset er 15-20 cm høyt og ved nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Om våren når tunrappen er i vekst og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skjermet sprøyting. Kan blandes med et mecoprop-p-preparat
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Skjermet flekksprøyting. Kan blandes med MCPA-preparat
Tofrøblada frøugras På fuktig jord om våren, ev. etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Etter avsluttet høsting Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot kveke.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Om våren før begynnende blomstring. Om høsten innen 20. september.
Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikon300-500 ml/daa (mot andre grasarter). Focus Ultra er også tillatt i fôrraps
Når kveka har 3-5 blad og annet ugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og rotugras Vårraps og -rybs: Når ugraset er i god vekst, og kulturen har utviklet 2-6 blad. Høstraps: Når veksten har startet om våren - etter 1. april (BBCH 31-55) Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
God virkning mot burot, balderbrå, gullkrage, løvetann, ryllik, tistel, m.fl. (se etikett)
Tofrøblada frøugras Seinest 3 dager etter såing Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonPå fuktig jord
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras Rotugras bekjempes selektivt ved påstryking Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Sprøyting når ugraset er 15 - 20 cm høyt eller påstrykning på rotugras på forsommeren Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Kveka 3-5 blad, seinest like før blomstring, og ev. etter høsting. Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonNadre grasarter: 300-500 ml/daa. Mot kveke etter høsting: 600 ml/daa
Om våren når ugraset er i veskt fram til 3-4 dager før begynnende bærblomstring, og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
I mai-juni mot kveke i etablert felt Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Før ugrasa spirer om våren, ev. etter avhøsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Buskene skal være rotfaste. Dosen kan deles slik at noe kan tilføres etter høsting
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonVirker ikke mot tunrapp
Frøugras (tofrøblada og tunrapp) 3-4 uker etter planting, når ugraset spirer + 2-3 uker senere Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikonSvak virkning mot tunrapp
Tofrøblada frø- og rotugras Når frøugraset har 2-4 blad og rotugraset er på rosettstadiet Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Spesialmiddel mot ugras i korgplantefamilien: Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Tofrøblada frøugras Like etter utplanting av kulturen Centium 36 CS (Klomazon) Etikett-ikonPå fuktig jord
3-4 uker etter planting, når ugraset spirer + 2-3 uker senere Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikonVirker mot tunrapp og knereverumpe. Også noe virkning mot markrapp.
Om våren når ugraset har begynt å vokse og fram til det har maks 4 varige blad Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonKlebemiddel til ugras- og vekstregulerende midler
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når kornplantene har 2 blad og fram til ferdig busking Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser
Fra busking til flaggbladet er synlig Axial (Pinoksaden) Etikett-ikonHar også effekt på raigras og hirser.
Tofrøblada frø- og rotugras Om våren når ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2-bladstadium) og før ugraset har mer enn 4 varige blad. Ved begynnende vekst tidlig om våren Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Om våren når ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2-bladstadium) og før ugraset har mer enn 4 varige blad. Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikon
Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikonTilsett DP-klebemiddel (se etikett)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Fra busking til stråstrekking av kornet (BBCH 20-30) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Tunrapp, knereverumpe Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler. Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikonVirker mot tunrapp og knereverumpe. Også noe virkning mot markrapp.
Om våren når ugraset har begynt å vokse og fram til det har maks 4 varige blad Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonKlebemiddel til ugras- og vekstregulerende midler
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når kornplantene har 2 blad og fram til ferdig busking Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser
Fra busking til flaggbladet er synlig Axial (Pinoksaden) Etikett-ikonHar også effekt på raigras og hirser.
Tofrøblada frø- og rotugras Om våren når ugraset har begynt å vokse (fra kornets 2-bladstadium) og før ugraset har mer enn 4 varige blad. Ved begynnende vekst tidlig om våren Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Ved begynnende vekst tidlig om våren Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonMeget god effekt mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull og åkersennep. Effekten er god mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindelslirekne og åkerminneblom.
Primus (Florasulam) Etikett-ikon
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Zypar (Florasulam, Halauksifen-metyl) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikonTilsett DP-klebemiddel (se etikett)
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Fra busking til stråstrekking av kornet (BBCH 20-30) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Når kornet og ugraset har kommet i god vekst om våren (se etikett) Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
Tunrapp, knereverumpe Straks etter at kornet spirer om høsten Boxer (Prosulfokarb) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøblada frøugras Når ugraset er på frøbladstadiet Goltix (metamitron) Etikett-ikon1-3 sprøytinger. Maks årlig dose er 300 g (450 ml) per dekar
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad . Når ettårige grasarter har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot kveke. Andre sprøyting på eventuell gjenvekst av kveke ca 1 mnd etter første sprøyting. Virker ikke mot tunrapp
Tofrøblada frøugras Når ugraset er på frøbladstadiet Betanal SE (fenmedifam) Etikett-ikon1-3 sprøytinger
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når grasartene har 3-5 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot andre grasarter: 300-500 ml/daa (ikke tunrapp)
Når kveka har 3-5 blad eller annet grasugras har 2-4 blad Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Gjenta evt. mot gjenvekst 2-4 uker seinere
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøbladet ugras Etter 1. vekstsesong - om våren Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Flerårige ugras Før ny produksjon (for totalbekjempelse) Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Nyspirte løvtrær og annet tøfrøbladet ugras Fra juli og utover Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Før oppspiring av ugraset Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Fullgod virkning forutsetter fuktig jord. Svak ugrasvirkning på jord med høyt humusinnhold
I løv-/bartrær og busker like før knoppene bryter, og når ugraset er i god vekst Mero (Rapsolje, Vegetabilsk olje) Etikett-ikonMero brukes i tankblanding, og gir større og raskere opptak av Maister
MaisTer (Jodsulfuron-metyl natrium, Foramsulfuron) Etikett-ikonKun tillatt i vanlig buskfuru, bøk, eik, nobilis, nordmannsgran, svartor, gran, sargenteple, spirea og syrin. Tilsett spesialoljen Mero.
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras Om våren når ugraset er 10-12 cm høyt og ved eventuell nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonRotugras bekjempes selektivt ved påstrykning
Sprøyting på 15 - 20 cm høyt ugras eller påstrykning på rotugras på forsommeren Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Kveka 4-5 blad, seinest like før blomstring, og ev. etter høsting. Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonMot andre garsarter: 300-500 ml/daa. Mot kveke etter høsting: 600 ml/daa
Om våren når ugraset er i vekst fram til 3-4 dager før begynnende bærblomstring, og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
I mai-juni mot kveke i etablert felt Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Før ugrasa spirer om våren, ev. etter avhøsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Dosen kan deles slik at noe kan tilføres etter høsting. Buskene skal være rotfaste
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras Om våren når ugraset er 10-12 cm høyt og ved eventuell nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonRotugras kan bekjempes selektivt ved påstrykning
Sprøyting på 15 - 20 cm høyt ugras eller påstrykning på rotugras på forsommeren Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Kveka 3-5 blad, seinest like før blomstring, og ev. etter høsting. Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonAndre grasarter: 300-500 ml/daa. Mot kveke etter høsting: 600 ml/daa
I mai-juni mot kveke i etablert felt Zetrola (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
eller Agil 100 EC (Propakvizafop) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Før ugrasa spirer om våren, ev. etter avhøsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Doen kan deles slik at noe kan tilføres etter høsting. Buskene skal være rotfaste
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada ugras (grasarter) Når kveka har 3-4 blad Focus Ultra (Sykloksydim) Etikett-ikonIngen virkning mot tunrapp
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Tofrøblada frøugras Etter plastavtak. Sprøyting kan gjentas inntil kulturen dekker ugraset Lentagran WP (Pyridat) Etikett-ikon
Når ugraset har 2-4 blader Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Mot ugras i korgplantefamilien: Mot balderbrå, tistler, dyllearter, åkersvineblom, gullkrage, vindelslirekne, åkergråurt, svartsøtvier m.fl.
Tofrøblada rotugras Når rotugraset er på rosettstadiet Matrigon 72 SG (Klopyralid) Etikett-ikon
eller Matrigon 72 SG (Klopyralid)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada og tofrøblada ugras På forsommeren når ugraset er 15-20 cm høyt og ved nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Om våren når tunrappen er i vekst og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skjermet sprøyting. Kan blandes med et mecoprop-p-preparat
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Skjermet flekksprøyting. Kan blandes med MCPA-preparat
Tofrøblada frøugras På fuktig jord om våren, ev. etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada og tofrøblada ugras På forsommeren når ugraset er 10-20 cm høyt og ved nyoppspiring Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonSkjermet sprøyting
Enfrøblada ugras (grasarter) Om våren når tunrappen er i vekst og/eller etter høsting Select (Kletodim) Etikett-ikon
eller Select (Kletodim) Etikett-ikon
Mot tunrapp, floghavre, andre grasarter og spillkorn
Tofrøblada flerårige ugras Når ugraset har fått bladrosetter og synlige blomsterknopper om våren Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Skjermet sprøyting. Kan blandes med et mecoprop-p-preparat
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Skjermet flekksprøyting. Kan blandes med MCPA-preparat
Tofrøblada frøugras På fuktig jord om våren, ev. etter høsting Gallery (Isoksaben) Etikett-ikon
eller Gallery (Isoksaben)
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
All vegetasjon Når ettårig ugras har spirt og rotugras er 15-20 cm høyt Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikon
Glypper (Glyfosat, Glyfosat-isopropylaminsalt) Etikett-ikon
En- og tofrøbladet ugras glyfosat Gallup Super 360 (Glyfosat) Etikett-ikon
Biologisk bekjempelse: ved angrep Nemasys C (Steinernema carpocapsae) Etikett-ikon
Enkeltoppsalg av lauvkratt Hele året Roundup (Glyfosat) Etikett-ikonTil Stubbe-/stammebehandling. Unngå sevjetida ved stubbebehandling
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
En- og tofrøblada frøugras BBCH 20-45 Flurostar 200 (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Tofrøblada frø- og enkelte rotugras BBCH 20-45 Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
Tofrøblada frøugras Når ugraset er i god vekst Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Vårsprøyting fra BBCH 20 til BBCH 32 DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Skadegjører Behandlingstid Preparat (virksomt stoff) Merknader
Enfrøblada (grasarter) og tofrøblada frøugras og rotugras I vekstsesongen Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonTil totalbekjempelse på grusplasser, industriarealer, langs veier, jernbaner, kraftlinjer, gjerder etc.
I moden byggåker uten gjenlegg/ fangvekst (ikke i åker til såkorn) Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonI moden byggåker uten gjenlegg/ fangvekst (ikke i åker til såkorn)
Før oppspiring, før etablering eller etter høsting av alle kulturer Roundup Flex (Glyfosat) Etikett-ikonOm høsten bør det gå ca. 2 uker fra sprøyting til eventuell jordarbeiding for å få god virkning. Dersom en er seint ute, kan det også gå å jordarbeide 1 uke etter sprøyting. Om våren - under gode vekstforhold - er det tilstrekkelig med 3 - 4 dager
Stubbåker, 3-4 uker etter tresking Roundup (Glyfosat) Etikett-ikon
Ett-/toårige gras- og tofrøblada ugras Når ugraset har spirt og kornet har 2-4 varige blad Biowet (Etoksylerte/propoksylerte C12-C16 alkoholer) Etikett-ikonKlebemiddel til ugras- og vekstregulerende midler
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Floghavre
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Kornplantene 4-5 blad Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
eller Puma Extra (fenoksaprop-P-etyl, mefenpyr-dietyl) Etikett-ikon
Har også effekt på hirser. For detaljert anbefalig av dose etc. se VIPS-ugras
Fra busking til flaggbladet er synlig Axial (Pinoksaden) Etikett-ikonHar også effekt på raigras og hirser. Må ikke brukes i havre
Tofrøblada frø- og rotugras Mot ungt ugras i god vekst Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn
Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Sprøyt om våren når ugraset har begynt å vokse og før ugraset har mer enn 4 varige blad Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikonBlandes med Attributt SG 70 for å sikre selektivitet og øke virkningsspekteret
Attribut SG 70 (Propoksykarbazon-natrium) Etikett-ikonSKAL alltid benyttes i blanding med Hussar OD eller Sekator OD for å sikre selektivitet, og samtidig øke virkningsspekteret
Sekator OD (Amidosulfuron, Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikonBlandes med Attributt SG 70 for å sikre selektivitet og øke virkningsspekteret
Tofrøblada frøugras Når ugraset er i god vekst (se også etikett for det enkelte middel) Gratil 75 WG (Amidosulfuron) Etikett-ikonMeget god effekt mot klengemaure, gjetertaske, pengeurt, oljevekster, åkergull og åkersennep. Effekten er god mot balderbrå, då, ettårig dylle, haremat, meldestokk, vindelslirekne og åkerminneblom.
Banvel (Dikamba) Etikett-ikon
Primus (Florasulam) Etikett-ikonFor detaljert anbefaling av dose etc. se etikett
Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Tomahawk 200 EC (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Blandes med et fenoksysyre- eller lavdosemiddel for å få bred ugraseffekt. Fungerer som resistensbryter for sulfonylurea-preparater.
Starane 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
eller Spitfire 333 HL (Fluroksypyr-meptyl) Etikett-ikon
Hussar OD (Jodsulfuron-metyl natrium) Etikett-ikon
Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Når kornet har 1-3 blad
Express 50 SX (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Trimmer 50 SG (Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
God virkning mot de fleste frøugras og enkelte tofrøblada rotugras i korn. For detaljert anbefaling av dose etc. se VIPS-ugras.
Cleave (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Mixin (Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Express Gold SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
eller CDQ SX (Metsulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikon
Ratio Super SX (tifensulfuron-metyl, Tribenuron-metyl) Etikett-ikonTilsett DP-klebemiddel (se etikett)
Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam) Etikett-ikon
eller Starane XL (Fluroksypyr, Fluroksypyr-meptyl, Florasulam)
Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
eller Ariane S (Fluroksypyr-meptyl, Klopyralid, MCPA) Etikett-ikon
For detaljert anbefaling av dose etc. se VIPS-ugras
Fra kornets 2- bladstadiet fram til strekning (BBCH 12-30) ALLIANCE (Diflufenikan, Metsulfuron-metyl) Etikett-ikon
Vårsprøyting (se etikett) Legacy 500 SC (Diflufenikan) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. åkerstemorsblom, gjetertaske og veronika-arter
DMA 600 (2,4-D, 2,4-D, 2,4-D DMA) Etikett-ikon2,4 D = 2,4 D-dimetylammonium
Saracen Delta (Diflufenikan, Florasulam) Etikett-ikonMot balderbrå, gjetertaske, klengemaure, pengeurt, vassarve, åkerminneblom, åkersennep, m.fl.
Mustang Forte (Aminopyralid, 2,4-D-EHE, 2,4-D, Florasulam) Etikett-ikonGod effekt mot bl.a. klengemaure, balderbrå, vassarve, gjetertaske, spillfrø fra oljevekster, åkersennep og åkertistel.
Avhengig av ugrasart og kornutviklingsstadium (se etikett) PG26N (alkylfenolalkoxylat) Etikett-ikonKlebemiddel til ugrasmiddel
Lancelot (Florasulam, Aminopyralid) Etikett-ikonBlandes med klebemiddel PG26N
Tofrøblada rotugras Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Duplosan Meko (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Nufarm Mekoprop-P (mekoprop-P) Etikett-ikon
eller Mekoprop Nufarm (mekoprop-P) Etikett-ikon
Åkerdylle
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Åkertistel
Plantevernleksikonet Ekstern kilde
Når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10-20 cm høye blomsterstengler Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
Metaxon (MCPA) Etikett-ikon
eller Ceridor MCPA 750 (MCPA) Etikett-ikon
eller Agroxone (MCPA) Etikett-ikon
eller Duplosan Max (MCPA) Etikett-ikon
© 2024 NIBIO | Redaktør: Anette Sundbye. Programmering: Tor-Einar Skog | I henhold til forskrift om plantevernmidler er det alltid gjeldende etikett på det aktuelle plantevernmiddel som gir korrekt informasjon. Verken Mattilsynet eller NIBIO Divisjon plantehelse har økonomisk ansvar ved tap som måtte oppstå ved bruk av denne tjenesten. Siste oppdatering av Plantevernguiden: Februar 2023 (NB! Mangler flere nye plantevernmiddeletiketter)
Lukk
Vår nettside bruker cookies for å håndtere brukerstatistikk. Fortsett å bruke siden som normalt om du godtar dette, eller finn ut hvordan du kan håndtere cookies på dine enheter.